Siirry sisältöön

oin kevyen PHP-JS-käyttöliittymän kuvien selailuun ja lisäsin kasan kuvia katseltavaksi:

https://luddiitti.fi/AI-kuvat/

Pyysin ChatGPT:tä luomaan abstraktien ajatusten kuvittamista erilaisilla tekstilauseilla: mm. suomalaisiin sananlaskuihin, mytologiaan, peleihin ja tunnettuihin käsitteisiin liittyen.


ChatGPT on tekoälyyn perustuva keskustelurobotti, jonka on kehittänyt OpenAI. Se on suunniteltu ymmärtämään ja tuottamaan luonnollista kieltä, mikä mahdollistaa monipuolisen ja sujuvan keskustelun ihmiskäyttäjien kanssa. ChatGPT perustuu GPT (Generative Pre-trained Transformer) -malliin, joka on syväoppimisen malli. Se on koulutettu valtavalla datamäärällä, joka käsittää kirjoja, artikkeleita ja verkkosivuja, oppien näin ymmärtämään ja tuottamaan tekstiä monenlaisista aiheista.

ChatGPT:tä voidaan käyttää monenlaisiin tarkoituksiin, kuten asiakaspalvelun automatisointiin, opetusavustajana toimimiseen, sisällöntuotantoon ja jopa luovien tekstien, kuten runojen tai tarinoiden, kirjoittamiseen. Sen kyky ymmärtää kontekstia ja tuottaa yhtenäisiä vastauksia tekee siitä hyödyllisen työkalun erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

https://chat.openai.com/